Sørfold ungdomsråd

Dette er Sørfold Ungdomsråd 2016/2017: Bak f.v.: Ylva Koskinen, Mikael Jensen (begge Straumen skole), Tormod Mørsvik (Nordsia oppvekstsenter) og Joakim Hansen (Straumen skole).

Foran f.v. Audun Ruud Sevaldsen (Nordsia oppvektsenter), Camilla-Emilie Hansen (leder av rådet, videregående skole), Sander Bjørknes (nestleder) og Odin Wold Gleinsvåg (begge Røsvik skole).

Midlene skal fremme trivsel og aktivitet

Sørfold ungdomsråd (SUR) består av 8 ungdommer fra ungdomsskolene og videregående skole. SUR er et kommunalt utvalg som arbeider med ungdomssaker spesielt. 

For 2017 har SUR en tilskuddspost på 25.000 kroner som skal deles ut som tilskudd til aktivitets-  og  trivselsfremmende tiltak for barn og  unge.

Søkere kan være elevråd, ungdomsklubber, lag/ foreninger og andre som ønsker å gjennomføre trivselsskapende tiltak for barn/unge.

Det kan ikke søkes om støtte til til klasseturer, medlemsturer i lag/ forening eller til undervisning.

Ungdom bør stå som søkere

Dersom en ungdomsklubb skal søke, må to ungdommer fra styret i klubben skrive under på søknaden. Hvis et elevråd søker, skal saken tas opp i elevrådet og to elever må skrive under.  

Hvis ei forening søker, må leder av foreninga og ungdomsrepresentanten i styret skrive under.

Skriv en kort søknad som inneholder søknadssum, hva dere skal gjøre og en begrunnelse for tiltaket.  Søknadsfrist: søndag 19. mars. 

Søknaden sendes til Sørfold kommune, Sørfold Ungdomsråd, 8226 Straumen eller til
post@sorfold.kommune.no

Hvem som får tilskudd blir avgjort i møte i ungdomsrådet 27. mars 2017. 

Har dere spørsmål ?

Kontakt Steinar Strand, tlf. 756 85 334 ev. 476 34955 eller send en e-post til steinar.strand@sorfold.kommune.no