På samtlige arbeidsplasser som til sammen utgjør organisasjonen Sørfold kommune er det et verneombud.
 
 
Hovedverneombud: Stig Elvebakk.
 

Arbeidssted                                Verneombud

Røsvik skole                                       Kirsti Thuv
Nordsida oppvekstsenter                Ann Katrin Sætrevik
Hjemmetjeneste Sør                        Silje Sørfjordmo Paulsen                                  
Straumen skole                                Sissel Ellia
Straumen Barnehage                     Ida Ingebrigtsen
Løkta Barnehage                             Renate Storeide
Sørfold Rådhus                                Trine Vedal
Sørfold Eldresenter                         Nina Fredriksen
Sørfold Sykehjem                            Bjørg Botten Hansen
Elvheim Bokollektiv                        Tone Simonsen
Teknisk/næring, ute-                      Roar Åsbakk
seksjonen 
 
 

 

 

 

 

 

 

Repr. for bedriftshelsetjenesten.