Sangelever

Sangelever i kulturskolen med sin lærer John Kristian Karlsen

Kulturskolen benytter elektronisk søknadsskjema:

Søknad om kulturskoleplass.

NB! Det er kun de som søker om ny eller endret plass i kulturskolen som skal sende inn skjemaet.

Hvis ditt barn f. eks. går på gitar i år og ønsker å fortsette med dette, trenger dere ikke å foreta dere noe som helst.  Men hvis hun ønsker å blir med på lyd- og sceneproduksjon i tilegg, må dere sende inn søknad.

Plassen  i kulturskolen gjelder til den sies opp skriftlig.

E-postadresse til kulturskoleleder Ragnhild Hansen: rhh@sorfold.kommune.no.

I skoleåret 2017/ 2018 gis det undervisning på følgende instrumenter/fag:

 • Fløyte
 • Gitar og bassgitar
 • Lyd - og sceneproduksjon
 • Band
 • Sang
 • Piano/keyboard
 • Trommer
 • Messinginstrumenter
 • Dans

Mer om tilbudene i kulturskolen

Hva koster det å gå i kulturskolen?

Pris pr. skoleår 34 uker a 25 minutter: (Dette er priser for 2017.)

 • Enkelttimer instrumenter/sang samt lyd - og sceneproduksjon: Vårhalvåret: kr. 1.119, høsthalvåret kr. 969.
  Det gis 50% moderasjon for søsken.
 • Dans, band : Vårhalvåret kr. 566, høsthalvåret kr. 488.
  Det gis ikke moderasjon for gruppeundervisning.
 • Voksne: Vårhalvåret kr. 1.514, høsthalvåret kr. 1.316.

Nedre aldersgrense: Instrumenter/sang: Fra 3. klasse
Dans: Fra 2. klasse.

Velkommen som søker!