Familieskirenn

Vi håper på drømmevær som dette søndag 2. april, for årets familieskirenn til Grønnvatn.

Friluftsgudstjeneste og klubbrenn i folkehelseuka

Skisesongen i IL Leirgutten ble innledet med første klubbrenn 22. februar, her er oversikt over aktivitet videre:

 • Onsdag 8.mars : Klubbrenn kl. 18.00
 • Onsdag 15. mars : Klubbrenn kl.18.00
 • Torsdag 16.mars: Årsmøte kl. 17.30 Nordsia oppvekstsenter
 • Onsdag 22. mars: Klubbrenn kl. 18.00
 • Søndag 26. mars: Klubbrenn kl. 13.00  m/grilling, utegudstjeneste kl. 11.00
 • Onsdag 29.mars:  Klubbrenn kl. 18.00
 • Søndag 2. april: Familieskirenn Tennvatn-Grønnvatn, start fra Tennvatn kl. 11.00-12.00
 • Onsdag 5. april : Klubbrenn kl. 18.00
 • Fredag 17. og lørdag 18. mars: Volleyballturnering Nordsia oppvekstsenter
 • Onsdag 26. april: Skiavslutning  kl. 18.00,Nordsia oppvekstsenter

Samtlige klubbrenn er lagt til lagets anlegg ved Kobbskar.

Tur til Daja for aktive ungdommer

For å bli premiert ved sesongslutt må en ha deltatt i minst 4 av rennene.

Husk at merkerennet/familieskirennet også teller. Det koster kr. 20,- pr. klubbrenn å delta. Dette betales når sesongen er ferdig. Elever fra. 6.-10.klasse som har deltatt i nok antall renn sponses med tur til Daja.

Alle oppfordres til å bruke lysløypa, også når det ikke er renn.

Arrangementer i juni:

 • Leirguttdilten søndag 11.juni kl. 13.00
 • Fjelltrim-tur Kobbskaret søndag 25.6 kl. 10.00

Start i Kobbskaret og mulighet for å gå over skaret og ned på Storeidet.