Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Skolehelsetjeneste

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Skolehelsetjenesten er et tilbud til deg som er skoleelev og under 20 år. Du kan få råd og veiledning og få utført helseundersøkelser og vaksinasjoner. Ved behov kan du bli henvist videre til fastlege, tannlege eller spesialist. Skolehelsetjenesten har også som oppgave å fremme et godt lærings- og arbeidsmiljø for elevene.

Skolehelsetjenesten tilbyr også undervising i ulike tema i skolen.

Frem til 31.05.2014 er Janne T. Paulsen vikar for Sissel L Olsen

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Helesøster/helsearbeider er tilstede på grunnskolene i Sørfold kommune til følgende tider:
Straumen skole: Hver onsdag 09.00 - 11.00
Røsvik skole: Hver fjerde torsdag 09.00 - 11.00
Leirfjorden skole: tirsdag hver 8. uke fra 11.30 - 12.00
Mørsvik oppvekstsenter: tirsdag hver 8. uke fra 09.30 - 11.00

Dette er de faste tidene. Utenom dette er de på skolene i forbindelse med undervisning, og når skolene melder behov for det.
 

Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig helsehjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Helsestasjonen
Telefon:75685144
Postadresse:8226 Straumen
Besøksadresse:Sørfold Rådhus

Kontaktpersoner

Navn:Sissel Laksosnes Olsen
Tittel:Helsesøster
Telefon:75685144
Epost:helsesoster@sorfold.nhn.no

Andre opplysninger

Oppdatert:2017-12-14 12:30