Bildet: I dette området på Straumen planlegges de nye omsorgsboligene. Se også kartutsnittet nederst i artikkelen. Der kan du også zoome inn, velge annen karttype etc.

Ti nye omsorgsboliger

Plan – og ressursutvalget vedtok i møte 22. januar 2018 å legge forslag til detaljreguleringsplan for Straumen omsorgsboliger til offentlig ettersyn.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for ti nye kommunale omsorgsboliger med tilhørende fasiliteter, i tilknytning til eksisterende omsorgsboliger på Straumen

Dokumenter i saken:

Adresseliste

Særutskrift fra plan – og ressursutvalget

Plankart

Planbestemmelser

Planbeskrivelse

Innspill til oppstartsmeldingen:

Fylkesmannen i Nordland

Helse- og miljøtilssyn Salten

Naturvernforbundet i Salten

NVE

Sametinget

Statens vegvesen

Strømhaug camping

Frist for å komme med merknader til planforslaget: mandag 05.03.2018.

Merknaden må være skriftlig og sendes til:

  • Sørfold kommune, enhet Teknisk/næring, Rådhuset, 8226 Straumen

eller til:

og merkes med «Detaljregulering for Straumen omsorgsboliger»

Dokumentene i papirutgave ligger på servicekontoret, Rådhuset.