Eirik Stendal og Gerd Bente Jakobsen

Eirik Stendal er byggesaksbehandler, og Gerd Bente Jakobsen er næringssjef. De samarbeider nært  i mange prosjekter og sammenhenger.

Fokus på utvikling

Kartforvaltning, landbruk, oppmåling og naturforvaltning er også en del av arbeidsområdet til staben i teknisk/næring.

Å støtte opp om eksisterende næringsliv og tilrettelegge for nye arbeidsplasser har høy prioritet for Sørfold kommune, og teknisk/næring har en sentral rolle i dette.