AP Logo

Sørfold Arbeiderparti

Leder:                 Anne-Lise Evjen Lillegård, all@sorfold.kmmune.no

Nestleder:         Liv Edle Reffhaug, liv.reffhaug@sorfold.kommune.no

 

SP Logo

Sørfold Senterparti

Leder:                 Gisle Hansen

Nestleder:         Erling Pedersen.

 

Sørfold Høyre

Leder:                 Turid Willumstad

Nestleder:           Ronny Myhre.

 

SV Logo

Leder:           Terje Nystabakk