Hovedinngangen ved Sørfold Rådhus
VELKOMMEN. Like innenfor hovedinngen på Rådhuset ligger servicekontoret. 

Under de ulike menypunktene til venstre og høyre finner du en rekke tjenesteområder, og en beskrivelse av hvilke konkrete tjenester som ligger under disse.

For å lede og samordne disse funksjonene har kommunen en sentraladministrasjon, som består av rådmannskontoret og økonomiavdelingen. Her sørges det også for inn - og utbetalinger,  lønn til kommunens ansatte og diverse andre interne funksjoner. 

Servicekontoret er det viktigste kontaktpunktet mot publikum. Dette betyr at du ikke trenger å gå fra kontor til kontor eller bli satt over på telefon når du har flere ærender. Du kan også henvende deg til servicekontoret for å få informasjon om saker og saksgang, og få innsyn i alle offentlige dokumenter. Servicekontoret ligger ved hovedinngangen på Rådhuset.
 
Tlf. 75 68 50 00. E-post: post@sorfold.kommune.no
 

Vi ønsker dialog

Nederst i denne artikkelen finner du et enkelt skjema som kan brukes til å sende inn kommentarer. Slikt skjema ligger i de aller fleste artiklene. Hva mener du om denne saken? Bruk kommentarskjemaet til å si din mening.
 
I menypunktet Høring/offentlig ettersyn ligger det et skjema for innsending av høringsuttalelser elektronisk.
 
Det samme gjelder Innbyggerinitiativ. Der kan du også sende inn ditt forslag elektronisk. Dokumenter fra postlisten kan også bestilles ved å bruke elektronisk skjema.
 

Selvebetjening

Vi tilbyr også elektronisk søknadsskjema innenfor en del tjenester. Oversikt over disse finner du under Skjema i venstremenyen.
 

Sørfold kommune er en IA-kommune. IA står for Inkluderende arbeidsliv.

NB! Digitalt Saltenkart er laget. Det inneholder blant annet eiendomskart, reguleringsplaner, fortidsminner og mye mer - for alle kommunene i Salten.