Strandmyra omsorgsboliger
 
OMSORG i SENTRUM. De lave, gule husene er omsorgsboliger. Bak ligger Sørfold eldresenter.
 
Omsorgstjenesten har ansvaret for både hjemmebasert omsorg og institusjonstjenester, og er inndelt i to enheter:
 

Institusjon

Enhetsleder er Laila Furre. Hun har kontor i det tidligere kraftlagsbygget, og kan kontaktes på tlf. 95 72 76 21  eller e-post: laila.furre@sorfold.kommune.no
Avdelinglsleder Røsvik: Wanja Olsen, tlf. 90 77 84 68 og e-post: wanja.olsen@sorfold.kommune.no
Avdelingsleder Eldresenteret: Trine Lise Jensen, tlf 75 68  50 52 og e-post: tlj@sorfold.kommune.no
 

Hjemmetjeneste

Enhetsleder: Margunn Elise Skjevik. Hun har kontor i det tidligere kraftlagsbygget og kan kontaktes på tlf. 94808902 og e-post: margunn.skjevik@sorfold.kommune.no

Avdelingsleder sør: Mona Wiik, tlf. 91 52 32 54 og e-post: mona.wiik@sorfold.kommune.no

Avdelingsleder nord: Marita Einarsen, tlf. 93 28 28 23 og e-post: marita.einarsen@sorfold.kommune.no

Søknadsskjema for ulike typer omsorgstjenester: Se Skjema i venstremenyen.

Oppe til høyre kan du lese mer om omsorgstjenesten i Sørfold kommune.

Nasjonal kontakttelefon for eldre:

(klikk på logoen)

Vern for eldre