F.v. Anne Buvik og Gerd Pedersen på servicekontoret

F.v. Anne Buvik og Gerd Pedersen er ansatt på servicekontoret, og har fått opplæring i de nye løsningene.

De minner også om chat-funksjonen via hjemmesiden, som er et godt alternativ til å ringe når du vil spørre servicekontoret om noe. Spør oss direkte, står det på en grå knapp oppe til høyre på forsiden.

Sendes som vanlig post hvis det ikke åpnes diigtalt innen to virkedager

Sørfold kommune har startet et prosjekt med å sende ut posten digitalt. Dette er i tråd med regjeringens samhandingsprogram om digital kommunikasjon som førstevalg.

Post vil bli sendt til mottakerens meldingsboks i Altinn, etter hvert også til innbyggernes valgte postkasse hos Digipost eller eBoks.

Du vil da bli varslet via sms og e-post om at det har kommet digital post til deg.

Hvis du ikke har åpnet dokumentet i Altinn innen 2 virkedager, blir det skrevet ut og sendt som vanlig brev via posten.

Les mer om digital postkasse på norge.no:

Velg digital postkasse

Fortrolig informasjon sendes trygt

langt om post fra kommunen. Også når det gjelder innsending til kommunen har vi tatt i bruk ny digital løsning.

Denne kalles eDialog, og med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er fortrolige og unntatt offentlighet.

Her kan du lese mer om hvordan du går fram, og når denne løsningen kan brukes:

edialog" target="_blank">eDialog

Daglig publisering av postlister

Også når det gjelder postlister som gjøres tilgjengelig her på hjemmesiden, har det skjedd en endring. Løsningen heter einnsyn, og den er som et vindu mellom hjemmesiden og kommunens sak/arkivsystem.  Tidligere la vi ut samlet postjournal for en uke av gangen, nå kommer det noe nytt hver dag.

Les mer om dette:

Snarvei til postlister

Einnsyn for politiske utvalg vil bli tatt i bruk fra april. Da vil man kunne klikke seg direkte inn på det enkelte saksdokument.