Fredag 3.august:

Kl. 18.00: Storeidet velforening inviterer til kveldssamling ved grillplassen ved Nerbrua på Storeidet.
Salg av grillmat, kaffe og saft. Loddsalg. Husk kontanter.

Lørdag 4.august:

Kl. 11.00-16.00: Markedsdag ved Mørsvik skole, med bildeutstilling, salgsboder og loddsalg med flotte gevinster. Ridning.

Kafé med salg av kaffe, kaker, is, brus og møsbrømlefse.
Påmelding til salgsbod innen 31. juli: Tlf.  917 54135 (Kirsti).

Kl. 20.00 – 01.30: Pub på kaia. Skjenkebevilling og aldersgense 18 år.
Salg av snacks og pølser. Loddsalg.

Søndag 5.august:

Kl. 11.00: Tur fra Mørsvik skole, gammelveien over fjellet til Mørsvika, med stopp på kaia.

Kl. 13.00: Salg av ferskfisk på kaia.

Mørsvikdagan er et samarbeid mellom foreninger i bygda: Sanitetsforeningen, grendelaget, båtforeningen, Sotriedet Velforening og Mørsivkbotn handel AL.

Det er lurt å ta med kontanter, i tilfelle ikke alle har vipps.

Fjordtur med veteranbåt

Ønsker du å ta en tur på fjorden med skøyta Blomøy? Dette tilbys fredag ettermiddag, lørdag før eller etter markedet, søndag formiddag og fram til kl. 17.00.

Tur og tidspunkt avtales og bestilles på tlf. 907 88 134.