Lederteam

Lederteamet  består av rådmannen og to kommunalsjefer:
Lisbeth Bernhardsen
Rådmann/Administrasjonssjef er den øverste administrative leder og har det helhetlige ansvaret for organisasjonen.
 
Hun har et spesielt ansvar for formannskap og kommunestyre, samt økonomistyring, næringsutvikling og oppfølging av statbsfunksjonene, dvs. IT, økonomi, samt personal - og organisasjonsavdelingen.
 
Folkehelse, helsesjef  og kultur ligger også direkte under rådmannen. Lisbeth Bernhardsen (bildet) er konstituert administrasjonssjef.
Kurt Peder Hjelvik
Kommunalsjef tenisk/næring har ansvaret for de fagområdene som sorterer under plan- og ressursutvalget, dvs. tekniske tjenester samt næring med landbruk.
 
Næringsavdelingen lå tidligere i stabsfunksjon ved rådmannskontoret. Formannskapet er fortsatt næringsstyre.
 
Kurt Peder Hjelvik (bildet) er kommunalsjef. Hans ansvarsomnråde er markert med grønne firkanter i organisasjonskartet.

Kommunalsjef drift har ansvaret for samtlige enheter innenfor oppvekst og omsorg, dvs. skoler, barnehager, helse, NAV samt pleie og omsorg.
 
Lisbeth Bernhardsen (bildet) er kommunalsjef drift. Hun har for tiden permisjon fra denne stillingen fordi hun er konstituert administrasjonssjef, og det er ikke ansatt vikar.