Kommunestyremøte 19. juni

Tirsdag 19. juni kl. 16.00 i Rådhussalen er det møte i kommunestyret. Som vanlig er møtet åpent for piblikum.

Vikar til helsestasjonen

Vi  trenger vikar til helsestasjonen,  med erfaring eller utdanning som helsesøster. Tiltredelse snarest.

Interessserte bes henvende seg så snart som mulig til Sørfold kommune v/ administrasjonssjef Lisbeth Bernhardsen, tlf. 468 24 305 eller e-post lb@sorfold.kommune.no

Hun kan også gi nærmere opplysninger.

Helsestasjonen holder til på Rådhuset, i samme del av bygget som biblioteket.

Tilkallingsvikarer og vikarer Straumen barnehage

Barnehagen trenger vikarer for tilkalling, og for korte og lengre vikariater. Henvendelse Kari Mette N. Johnsen, tlf. 971 71 533.

Åpningstider NAV Sørfold:

  • Mandager kl. 12.00-14.00.
  • Tirsdager kl. 10.00-14.00
  • Onsdager: Stengt
  • Torsdager: Kl. 10.00-14.00
  • Fredager: Stengt.

Søker tilkallingsvikarer til renhold

Sørfold kommune trenger tilkallingsvikarer på renhold. Siden oppdragene kan omfatte både Røsvik og Straumen, er det nødvendig at du disponerer bil.

Kunne du tenke deg å være tilkallingsvikar på renhold?

Da ber vi om at du snarest kontakter:

  • Renholdsleder Annelise Nilsen, tlf. 977 06 248, eller:
  • Avdelingsingeniør Rita Berg, tlf. 970 66 218

Tilkallingsvikarer til legekontoret

Vi søker vikarer med helsefaglig bakgrunn som kan steppe inn som hjelpepersonell ved legekontoret på Straumen, i forbindelse med sykdom og annet fravær hos de fast ansatte.  Interesserte bes henvende seg snarest til personalsjef Gunn Ellingsen på telefon 959 25 622 eller e-post gunn.ellingsen@sorfold.kommune.no