Kommunestyremøte

Det er møte i kommunestyret torsdag 26. april kl. 10.00 i Rådhussalen. Møtet er som vanlig åpent for publikum. Saksliste:

Saksliste260418

Årsmelding Sørfold kommune 2017

Kulturpris og stipend

Etter planen skal det deles ut både kulturpris og stipend til en ung utøver i 2018. For begge ordninger er fristen 8. mai for å foreslå/søke. Les mer om dette:

Kulturpris for Sørfold

Stipend til unge utøvere

Tilkallingsvikarer og vikarer Straumen barnehage

Barnehagen trenger vikarer for tilkalling, og for korte og lengre vikariater. Henvendelse Kari Mette N. Johnsen, tlf. 971 71 533.

Opptak barnehage 2018-2019

Nytt barnehageår starter i uke 34/2018 og frist for å søke opptak er 1. mai.

Kommunen har heldagsbarnehager på nordsida, i Røsvik og på Straumen.  

Barn med fast plass trenger ikke å søke, bortsett fra ved endring av plasstørrelse.

Dersom du ønsker å si opp plassen, bruker du samme skjema.

Søknadsskjema, ny eller endret barnehageplass.

Kulturskolen

Ny eller endret plass i kulturskolen: Søknadsfrist 1. mai.

Søknadsskjema, ny eller endret kulturskoleplass

Skal du studere i Oslo til høsten?

Sørfold kommune har tildelingsrett på en hybel ved Nord-Norsk Student- og elevhjem i Oslo.

Nord-Norsk Student- og Elevhjem er et tilbud for studenter, elever og lærlinger under utdanning i Oslo med adresse i Nord-Norge.   

Nærmere informasjon:  Se hjemmesiden deres: 

Nordnorsk Student - og elevhjem

Søknad sendes:

post@sorfold.kommune.no  innen 18.05.2018

Midler til skogbrukstiltak i 2018

Sørfold kommune forvalter statlige tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) for 2018. Søknader behandles fortløpende.

Sørfold kommune forvalter også kommunale midler til opparbeiding av skogsveger.

Søknadsfrist er 25. april 2018.

Les mer om dette.

Åpningstider NAV Sørfold:

  • Mandager kl. 12.00-14.00.
  • Tirsdager kl. 10.00-14.00
  • Onsdager: Stengt
  • Torsdager: Kl. 10.00-14.00
  • Fredager: Stengt.

Søker tilkallingsvikarer til renhold

Sørfold kommune trenger tilkallingsvikarer på renhold. Siden oppdragene kan omfatte både Røsvik og Straumen, er det nødvendig at du disponerer bil.

Kunne du tenke deg å være tilkallingsvikar på renhold?

Da ber vi om at du snarest kontakter:

  • Renholdsleder Annelise Nilsen, tlf. 977 06 248, eller:
  • Avdelingsingeniør Rita Berg, tlf. 970 66 218

Tilkallingsvikarer til legekontoret

Vi søker vikarer med helsefaglig bakgrunn som kan steppe inn som hjelpepersonell ved legekontoret på Straumen, i forbindelse med sykdom og annet fravær hos de fast ansatte.  Interesserte bes henvende seg snarest til personalsjef Gunn Ellingsen på telefon 959 25 622 eller e-post gunn.ellingsen@sorfold.kommune.no