BIldet: Det legges stor vekt på samspill i kulturskolen, dette rekrutterer også deltakere til UKM.

Strategiplan

Kommunestyret har vedtatt en plan for utvikling av kulturskolen og distriktsmusikerordningen 2015 - 2018. Denne ligger her:

Strategiplan for kulturskolen. (pdf)

Kulturskolen benytter elektronisk søknadsskjema:

Søknad om kulturskoleplass.

NB! Det er kun de som søker om ny eller endret plass i kulturskolen som skal sende inn skjemaet. Hvis ditt barn f. eks. går på piano i år og ønsker å fortsette med dette, trenger dere ikke å foreta dere noe som helst. Plassen gjelder til den sies opp skriftlig. E-postadresse til kulturskoleleder Ragnhild Hansen: rhh@sorfold.kommune.no.

Man kan også bruke skjemaet til utmelding.

I skoleåret 2018/ 2019 gis det undervisning på følgende instrumenter/fag:

 • Fløyte
 • Gitar og bassgitar
 • Lyd - og sceneproduksjon
 • Band
 • Sang
 • Piano/keyboard
 • Trommer
 • Messinginstrumenter
 • Dans

NB! Nå kan elever i Sørfold også søke på to gruppetilbud i Fauske kulturskole, visuell kunst og teater.

Mer om samarbeid mellom kulturskolene

Pris pr. skoleår 34 uker a 25 minutter: (Dette er priser for 2018.)

 • Enkelttimer instrumenter/sang samt lyd - og sceneproduksjon: Vårhalvåret: kr. 1.148, høsthalvåret kr. 994.
  Det gis 50% moderasjon for søsken.
 • Dans, band : Vårhalvåret kr. 581, høsthalvåret kr. 501.
  Det gis ikke moderasjon for gruppeundervisning.
 • Voksne: Vårhalvåret kr. 1.553, høsthalvåret kr. 1.350.

Nedre aldersgrense:

 • Instrumenter/sang: 3. trinn.
 • Dans: 2. trinn.
 • Lyd - og sceneproduksjon

 

Ønsker du nærmere informasjon om tilbudet i kulturskolen? Ragnhild Hansen er kulturskoleleder.

Kulturskolen har kontor på Rådhuset. Henvend deg på servicekontoret ved hovedinngangen, så guider vi deg videre. Direktetelefon til kontoret: 75 68 51 82.

Mobiltelefon: 416 17 970.

Lærere i kulturskolen skoleåret 2017/2018:

Kulturskolelærere
Lærer Underviser i Telefon E-post
Ragnhild Hansen Fløyte, gitar 41617970 rhh@sorfold.kommune.no
John Kristian Karlsen Sang 97631297 jkk@sorfold.kommune.no
Sveinar Aase Piano 41339405 sveinar.aase@sorfold.kommune.no
Ole-Anders Seines Trompet, trommer 46814276 oaseines@sorfold.kommune.no
Andreas Kopland Berger Gitar, bass, band,
lyd og scene
46792667 andreas.berger@sorfold.kommune.no
Karolina Repnik Dans 47622330 karolina.repnik@sorfold.kommune.no