Sørfold kommunes psykososiale kriseteam:

 • Leder: Psykiatrisk sykepleier Roy Larsen, tlf.  95 24 45 57/48 21 26 54
 • Nestleder: NAV-leder Elisabeth Laksosnes, tlf.  41 75 38 88/40 42 34 22
 • Helsesjef Jarand Gjestland, tlf. 95 94 58 85
 • Ledende helsesøster Sissel L. Olsen, tlf.  91 11 31 60/90 85 74 23
 • Familiehjelper/sykepleir Janne Paulsen, tlf. 48 26 73 38/95 02 75 49
 • Enhetsleder/sykepleier Laila Furre, tlf. 95 72 76 21
 • Barnevernleder Bente Trones, tlf. 94 88 67 56/ 97 65 37 14
 • Avdelingsleder/sykepleier Trine Lise Jensen, tlf. 91 18 66 24/48 22 08 94
 • Avdelingsleder/sykepleier Mona Wiik, tlf. 91 52 32 54/91 77 81 69
 • Sykepleier Mette Marit Ørnes, tlf. 97 06 08 31
 • Lensmann Robin Johnsen, tlf. 97 16 03 99
 • Lensmannsbetjent Ronny Borge
 • Sokneprest Lisbeth Gieselmann, tlf. 95 46 84 63

 

Kriseteamet aktiveres gjennom:

 •  Overordnet kriseledelse i kommunen
 •  Ulykker, katastrofer, kriser og dramatiske hendelser som ledes av skadestedsleder fra politiet. Politiet rekvirerer bistand fra kriseteamet.
 •  Kriseteamet kan være ressurs for andre virksomheter (f. eks.skoler, bedrifter og andre) som blir rammet av ulykker, katastrofer, kriser og dramatiske hendelser.
 •  Kriseteamet kan på eget initiativ ta kontakt med personer eller virksomheter hvor det foreligger behov for akutt hjelp

 

Nyttige linker:

Senter for krisepsykologi

Kriser

Kommunen har egen beredskapsplan for psykisk og sosial omsorg (posom).

Last ned og les denne planen:

Beredskapsplan for pykisk og sosial omsorg (pdf)