SFO tar kontakt

Det benyttes elektronisk skjema for ny plass, endring eller utmelding:

Søknadsskjema SFO

Etter at skjemaet er sendt inn, vil foresatte senere bli kontaktet av SFO for å avklare hvilke dager og klokkeslett de ønsker plass i SFO.

I Sørfold er det to skoler som har skolefritidsordning: Straumen og Røsvik.

Priser for plass i SFO:

vedtatt av kommunestyret og gjeldende for 2018:

  •  0-12 timer pr. uke: Kr. 1.058.- pr. måned
  •   Over 12 timer pr. uke: Kr. 1.903 pr. måned
  •   Det gis 50% søskenmoderasjon, og dette omfatter  både SFO-ordningen og barnehagene.
  •   Ved utvidet bruk av SFO i forbindelse med ferier betales 28 kr. pr. time i tillegg til betaling for fast avtalt bruk av ordningen