Planer og saker på høring

Utlagt dato
Navn på plan eller dokument
Frist for uttalelse
     
13.04.18. Samisk navn på Strøksnes 07.05.18.
05.04.18. Navn på veier og områder 25.04.18.

Etter høringsrunde blir reguleringsplaner vedtatt.

Oppe til høyre finner du oversikt over vedtatte reguleringsplaner.
 
I skjemaet nedenfor kan du sende inn din uttalelse til pågående høringer: