F.v. Gunnar Elvebakk og Sverre Hansen, foto Sørfold kommune/ Bente Braaten

KLARE TIL OPPDRAG.  F.v. Gunnar Elvebakk og Sverre Hansen er ansatt i driftsavdelingen ved kommunalteknisk avdeling.  Her med bilen og utstyret som brukes når de er på tineoppdrag. Dette teamet betjener søndre del av kommunen, mens Bjørn Helland sørger for tining på Nordsida.

Mye vann

Stikkrennene skal lede overflatevann bort fra uønskede plasser. I disse dager ligger det mye vann etter regnværsperioden, og når temperaturen bikker over til minusgrader, kan det oppstå problemer.

-  Når det fryser, fryser det gjerne over alt. Vannet vil da stige over grøfta, videre ut på veien og i verste fall vil naboen på den andre siden få vann i kjelleren. Når det ligger mye snø, bruker kommunens folk lang tid på å spa fram rennene, slik at slike uhell skjer altfor ofte, forklarer Monica Åsheim, ingeniør ved enhet teknisk/næring med ansvar for kommunalteknisk avdeling.

-  Hvis endene på stikkrennene måkes fram på forhånd, finner vi dem lettere og tinejobben tar kortere tid. Dermed kan kommunens mannskaper rekke over langt flere tilfeller på en dag og hindre at vannet renner inn i garasjer og kjellere.

Monica Åsheim, foto Sørfold kommune/ Bente Braaten

  -  Her er det mye vann, konstaterer ingeniør Monica Åsheim.

Brøyting

Åsheim ber også om at folk ikke parkerer bilene sine på en slik måte at brøytemannskapene får en vanskelig jobb. –  For at vi skal gjøre jobben vår best mulig, er vi avhengig av et godt samarbeid med innbyggerne, sier hun.