Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Helsestasjon for ungdom

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

På helsestasjon for ungdom kan du få råd og veiledning om blant annet rus, seksualitet,  kjønnssykdommer, psykiske problemer og kosthold. Du kan også få henvisning videre til spesialist. Helsestasjonen er en deltjeneste til den vanlige helsestasjonsvirksomheten.

I Sørfold er det ikke egen helsestasjon for ungdom. Ungdom kan imidlertid når som helst ta kontakt med helsestasjonen for å bestille time eller stille spørsmål. Helsearbeider eller helsesøster er også tilgjengelig på skolene til faste tider:
Straumen skole: Hver onsdag 09.00 - 11.00
Røsvik skole: Hver fjerde torsdag 09.00 - 11.00
Leirfjorden skole: tirsdag hver 8. uke fra 11.30 - 12.00
Mørsvik oppvekstsenter: tirsdag hver 8. uke fra 09.30 - 11.00

Dette er det som er fast. Utenom dette er de på skolene i forbindelse med undervisning, og når skolene melder behov for det.

Ungdom kan få råd og veiledning om blant annet rus, seksualitet, kjønnssykdommer, psykiske problemer og kosthold hos helsesøster og helsearbeider. Du kan også få henvisning videre til spesialist.

Frem til 31.05.2014 er Janne T. Paulsen vikar for Sissel L Olsen

Målgruppe

Ungdom opp til 20 år

Pris for tjenesten

Tilbudet er gratis.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

Kommunen plikter å tilby helsestasjons- og skolehelsetjeneste til barn og unge under 20 år. Se spesielt 

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1, § 3-2, § 3-3
Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7
Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten § 2-1, § 2-3

Lover

Helse- og omsorgstjenesteloven
Helsepersonelloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrifter

Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten

___

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Henvend deg til din nærmeste helsestasjon. Du trenger ikke å bestille time.

Ring helsestasjonen på tlf 75685144 eller kommunens sentralbord på tlf 75685000.

Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Helsestasjonen
Telefon:75685144
Postadresse:8226 Straumen
Besøksadresse:Sørfold Rådhus

Andre opplysninger

Oppdatert:2017-12-14 12:29