Legekontoret ligger like innenfor hovedinngangen på Rådhuset

Legekontoret holder til på Rådhuset.

Helseetaten består av legekontoret, helsestasjonen, fysioterapitjenesten samt psykisk helsearbeider.

Legekontoret, skolehelsetjenesten, helsestasjonen og psykisk helsearbeider holder til på Rådhuset. Fysioterapien har lokaler i underetasjen på Sørfold Eldresenter.  Sørfold har samarbeid med Fauske kommune om svangerskapskontroll v/ jordmor. Jordmor har kontor på Fauske Familiesenter.

Tlf. Legekontoret: 75 68 51 40. Kontoret har åpent mandag - fredag kl. 08.30 - 11.00 og 12.00-15.00.

Øyeblikkelig hjelp/legevakt, samme nummer hele døgnet: 75 68 51 43.

PasientSky

Bestill legetime via PasientSky.

Du kan finne ut hvilke fastleger som er tilgjengelig, bytte fastlege etc. via nettet: Min Fastlege.

Ansvaret for godkjenning av matservering etc. er overtatt av Mattilsynet. På deres hjemmesider finner du bl.a. søknadsskjema for tillatelse til salg av mat.  

Ansvaret for godkjenning av campingplasser ligger hos Helse- og miljøtilsynet i Salten.

Tannhelsetjenesten er fylkeskommunal. Les mer om Tannhelsetjenesten i Nordland