Området ved Barkasbu

Skoletur til Barkasbu.

Barkasbu`s venner fikk 22.000 kroner fra fiskefondet i 2016,  til utvikling av uteområdet ved Barkasbu, som ligger mellom Sildhopvatn og Gjerdalen.

Det ligger 4 fiskevann i området, og Nordsia oppvekstsenter bruker området til turer og aktivitet med elevene. Da har de  blant annet kurs i sløying og filetering av fisk.

Ellers er det mange som fisker i vannene om sommeren.

Av andre formål som fikk støtte i 2016, kan vi nevne Nordfjord grunneierlag, som fikk 11.600 kroner til oppsett av benker ved stien til Lisjverivatn.

Fondsmidler i forbindelse med kraftutbygging

Nå utlyses årets fondsmidler. Grunneierlag, grendelag, lag og foreninger etc. kan søke.

Midlene kommer fra konsesjonsbetingelser i forbindelse med utbyggingen av Kobbelvvassdraget og Faulvatnet, og det er plan- og ressursutvalget som forvalter dem og avgjør søknadene.

Søknadsfrist: 10. april 2017.

NB! Ordningen tilskudd friluftstiltak over kulturbudsjettet er ikke videreført i 2017, dette på grunn av redusert budsjettramme. Dette innebærer at lag/foreninger som trenger støtte til aktivitetsfremmende tiltak for friluftsliv henvises til fondsmidlene.

Det er egne vedtekter for fondene:

Vedtekter friluftsfond
Vedtekter fiskefond
Vedtekter viltfremmende tiltak

Nærmere opplysninger: Næringssjef Gerd Bente Jakobsen, tlf. 75 68 50 00 eller e-post gbj@sorfold.kommune.no

Søknad sendes: Sørfold kommune, 8226 Straumen eller post@sorfold.kommune.no