Bildet: IL Siso fikk 30.000 kroner fra friluftsfondet i 2017 til gapahuk i Seljeåsen.

Andre formål som fikk støtte i fjor :

  • 50.000 kroner  fra fiskefondet til klopplegging av turløype til Litlverivatn i Rago
  • 5.000 kroner fra friluftsfondet til rekrutteringsarbeid i Barnas Naturklubb.

Fondsmidler i forbindelse med kraftutbygging

Nå utlyses årets fondsmidler. Grunneierlag, grendelag, lag og foreninger etc. kan søke.

Midlene kommer fra konsesjonsbetingelser i forbindelse med utbyggingen av Kobbelvvassdraget og Faulvatnet, og det er plan- og ressursutvalget som forvalter dem og avgjør søknadene.

Søknadsfrist: 1. april 2018.

Det er nå samme søknadsfrist for fondsmidler og kulturmidler. Søkerne kan i noen tilfeller være de samme, og man slipper å ha ulike frister å forholde seg til. Det kan også være aktuelt for saksbehandlerne å samarbeide.

Det er egne vedtekter for fondene:

Vedtekter friluftsfond
Vedtekter fiskefond
Vedtekter viltfremmende tiltak

Nærmere opplysninger: Næringssjef Gerd Bente Jakobsen, tlf. 75 68 50 00 eller e-post gbj@sorfold.kommune.no

Søknad sendes: Sørfold kommune, 8226 Straumen eller post@sorfold.kommune.no