Fra folkhelseuka 2017

Fra folkehelseuka 2017, og tilbudet Kom og prøv, som var lagt til Sørfoldhallen. Her har barn og unge det gøy i bassenget sammen med instruktører fra Fauske svømmeklubb.

Koordinator

Det er inngått samarbeidsavtale med Nordland fylkeskommune, der kommunen forplikter seg til en rekke tiltak som styrker innbyggernes livskvalitet. 

I samarbeidsavtalen kreves det at folkehelsekommunene skal ha en egen folkehelsekoordinator. I Sørfold er det Steinar Strand som har denne funksjonen.  Han er tilknyttet kulturenheten, men når han jobber med folkehelse har han tverrfaglig fokus.

Arbeid og fritid

Det er mange forhold som påvirker helsa vår. For eksempel hvordan vi bor, om ungene trives i barnehage og skole, om vi har et meningsfylt arbeid med gode kolleger, meningsfull fritid, gode offentlige og private tjenester og ikke minst ei god psykisk og fysisk helse.

Sørfold kommune skal derfor gjennom alle sine virksomheter arbeide systematisk og planmessig for å legge forholdene til rette for at innbyggerne skal få så god livskvalitet som mulig. Andre deltakere i dette store arbeidet er gode samarbeidspartnerne i det private næringsliv og i mangfoldet av frivillige lag og foreninger.

Logo Nordland Fylkeskommune

 

 

I folkehelsearbeidet har kommunen god støtte gjennom formalisert samarbeid med Nordland Fylkeskommune, Fylkesmannen i Nordland og andre offentlige instanser på regionalt nivå.

Satsing på forebyggende helsearbeid omfatter følgende områder:

  •  Fysisk aktivitet
  •  Tobakksforebygging
  •  Tannhelse 
  •   Rusforebygging
  •   Psykisk helse
  •   Ernæring 

Prioriterte arenaer for folkehelsearbeidet er:

• Barnehage og skole, inkludert videregående skole

• Arbeidsplasser

• Bo- og nærmiljø

Vil du vite mer? Har du synspunkter på hva kommunen bør prioritere innen folkehelsearbeidet? Kontakt folkehelsekoordinator Steinar Strand,  steinar.strand@sorfold.kommune.no , tlf. 756 85 334 / 476 34955.

Tiltaksplan folkehelse 2018