Kurs for saksbehandlere

 I forbindelse med overgang til elektronisk søknad om bostøtte i 2015 deltok  saksbehandlere over hele landet på kurs. Dette er fra et kurs i Oslo.

Samarbeider om ordningen

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtakene, men det er kommunen som behandler søknadene og har all kontakt med deg som søker.

På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren.

Sjekk om du kan få bostøtte.

Hvordan søke bostøtte?

Du kan søke bostøtte elektronisk eller på papir. Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den  20. i påfølgende måned.

Søk bostøtte

Papirsøknader skal du sende til Sørfold kommune v/ NAV, Rådhuset, 8226 Straumen.  

Du må melde fra om endringer

Hvis du får innvilget bostøtte, trenger du ikke å søke hver måned. Men du må melde fra skriftlig til kommunen

  • hvis det skjer vesentlige endringer i inntekt og formue (da må du sende inn eget skjema)
  • hvis du/dere flytter til en ny bolig (da må du også søke på nytt)
  • hvis én eller flere personer flytter inn eller ut av boligen
  • hvis boutgiftene endrer seg
  • hvis en i husstanden blir student

Meld fra om endringer

Klage på vedtak om bostøtte

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker fra du mottok vedtaket.

Klage på vedtak om bostøtte

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om bostøtte på Husbankens bostøttesider

Du kan også henvende deg til NAV –kontoret for å få hjelp og veiledning.  NAV Sørfold holder til på Rådhuset og har åpent:

  • Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 10.00 til 14.00.
  • Onsdager stengt.

Tlf. 55 55 33 33. Kontaktperson: Bente Pedersen. E-post: bente.pedersen2@nav.no

Regelverk: