Bedriftsregister
Navn Bransje Kontaktinformasjon
Industri/Produksjon:
Elkem ASA Salten Verk
Valjord
8226 Straumen
Metallindustri Telefon:
75 69 81 00
Daglig leder:
Ove Sørdahl
E-post:
ove.sordahl@elkem.no
www.elkem.no

Omya Hustadmarmor AS
Hammerfall Dolomitt
Hammerfall
8200 Fauske

Bergverk Telefon:
75 69 80 00
Daglig leder:
Ørjan Fjelde
E-post:
orjan.fjelde@omya.com
Acustus AS
Trollbukta
8226 Straumen
Mekanisk Verksted Telefon:
75 69 80 80
Daglig leder:
Kay-Roger Pettersen
E-post:
kay-roger@acustus.no
www.acustus.no
     
Sørfold Industriservice AS
Trollbukta
8226 Straumen
Industriservice Telefon:
75 69 53 00
Daglig leder:
Arvid Nansmork
E-post:
sorfold.industriservice@
gmail.com
Strøksnes Utleiebygg AS
Styrkesnes
8264 Engan
Fiskemottak Telefon:
Tlf. 47634955
Daglig leder:
Steinar Strand
E-post:
steinar.strand@sorfold.kommune.no
Siso Vekst AS
Trollbukta
8226 Straumen
Arb.markedsbedrift Telefon:
75 69 80 90
Daglig leder:
Jan-Åke Andersen
E-post:
post@siso.no
www.siso.no
Salten Havneservice AS
Valjord
8226 Straumen
Skipsmegling Telefon:
75 69 81 00
Daglig leder:
Kjell Mohus
E-post:
kjell@havneservice.no
Oppdrett:
     
Marine Harvest AS
Annabrygga
8220 Røsvik
Fiskeoppdrett Telefon:
97702585
Daglig leder:
Tore Stensland
E-post:
tore.stensland@marineharvest.com
Marine Harvest AS
Kines
8220 Røsvik
Fiskeoppdrett Telefon:

Daglig leder:
Geir Ove Kristensen
E-post:
 
Sisomar AS
Trollbukta
8226 Straumen
Fiskeoppdrett Telefon:
48149060
Daglig leder:
Jon Meisfjord
E-post:
jon.meisfjord@sisomar.no
 
www.sisomar.no
Smolten Mørsvika AS
Straumsnes
8260 Innhavet
Fiskeoppdrett Telefon:
46 80 70 00
Daglig leder:
Anders Wold
E-post:
bodil@smolten.no
Bygg/Service:
SaltenBygg AS
Trollbukta
8226 Straumen
Entreprenør Telefon:
75 69 74 10
Daglig leder:
Konrad Kristiansen
E-post:
post@saltenbygg.no
www.saltenbygg.no
AU Bygg AS
Postboks 7
8232 Straumen
Entreprenør bygg

Telefon:
48119072
Daglig leder:
Magne Alvestad
E-post:
post@aubygg.no
www.aubygg.no

Acustus Mecanich
Trollbukta
8226 Straumen
Autoservice Telefon:
75 69 55 40
Daglig leder:
Kay-Roger Pettersen
E-post:
 
   
 
Kraftforsyning/Installasjon:
Indre Salten Energi
Postboks 4
8201 Fauske
Installasjon
Kraftforsyning
Telefon:
75600100
Daglig leder:
Ole Martin Pettersen
E-post:
post@isenergi.no

 
Statkraft Energi AS Kobbelv kraftv.
Kobbvatn
8264 Engan
Kraftforsyning Telefon:
75 69 90 00
Daglig leder:
Geir Jensen
E-post:
geirroger.jensen@statkraft.com
www.statkraft.no
Siso Energi AS
Valjord
8226 Straumen
Kraftforsyning Telefon:
75 69 81 00
Daglig leder:
Roald Amundsen
E-post:
post@sisoenergi.no
www.sisoenergi.no
     
Nord - Salten Kraft AS
Ulvsvåg
8276 Ulvsvåg
Kraftforsyning Telefon:
75 77 10 00
Daglig leder:
Stein Valle
E-post:
firmapost@nordsaltenkraft.no
www.nordsalten-kraft.no
Varehandel:
Coop Prix
Straumen
8226 Straumen
Dagligvarehandel Telefon:
75 69 71 14
Daglig leder:
Aina Timonen
E-post:
straumen@prix.coop.no
Nordlandsmuseet
(Fauske)
 
Museumsdrift/
Husmannsplassen
Kjelvik

Telefon:
48205169
Konservator Sørfold:
Ida Beate Otterlei
E-post:
ida.beate.otterlei@nordlandsmuseet.no
www.nordlandsmuseet.no

     
Liras Butikk AS
8266 Mørsvikbotn
Dagligvare/drivstoff Telefon:
94259814
Daglig leder:
Lira Johansen
E-post:
lirabj@hotmail.com
Strøksnes Handel
Strøksnes
8264 Engan
Dagligvarehandel Telefon:
95529826
Daglig leder:
Ann Kristin Olafsen
E-post:
annolafsen@hotmail.com
 
     
Servering/Kiosk/Overnatting:
Kobbelv Vertshusdrift AS
Sørfjord
8264 Engan
Hotell/servering Telefon:
75 69 58 01
Daglig leder:
Heidi Sørgård
E-post:
vertshus@kobbelv.no
www.kobbelv.no
Strømhaug Camping
Sentrum
8226 Straumen
Camping/Hytter Telefon:
75 69 71 06
90720122
Daglig leder:
Tonje Strømhaug
E-post:
mail@stromhaug.no
www.stromhaug.no
Øyra Camping
Nordfjord
8226 Straumen
Camping Telefon:
75 69 65 84
Daglig leder:
Bjørg Gangstøe
E-post:
erigang@online.no
Kobbskarhytta Kafé Telefon:
41352900
Daglig leder:
Hege Klingan Nyquist
Kobbvassgrenda Fritid AS Camping/hytter Telefon:
97676953
Daglig leder:
Isabell Løvgavlen
E-post:
post@kobbvassgrenda.no
Mørsvikbotn Camping
Mørsvikbotn
8266 Mørsvikbotn
Camping/Hytter Telefon:
75 69 51 18
Daglig leder:
Jan Jensen
Heges MatOpplevelser
Strøksnes
8264 Engan
Servering Telefon:
95458395
Daglig leder:
Hege Kristin Ruud
E-post:
hegekristinruud@gmail.com
 
Borghilds
Strøksnes
8264 Engan
Bær- og lokalmatproduksjon Telefon:
95204716
Daglig leder:
Borghild Wingan
E-post:
borghild.wingan@gmail.com
Røsvik Handelssted Utleie Telefon:
41219157
Daglig leder:
Paal Normann Bergene
E-post:
paalbergene@hotmail.com
Opplevelser:
Salten Veteranbåtlag Båtturer Telefon:
90788134
Daglig leder:
Per Reffhaug
E-post:
preffhau@broadpark.no
Drosjer:
Mary Engan
Engan
8264 Engan
Drosje/buss Telefon:
75 69 58 03
 
905 96 262
     
Asløv Larsen
Vargåsen
8200 Fauske
Drosje Telefon:
75 64 02 65
Daglig leder:
951 68 166
     
Transport/maskiner:
     
     
     
Bjørn Helland
Kobbelv
8264 Engan
Maskiner/Transport Telefon:
75 69 57 30
970 32 627
 
     
Eiendom:
Ole Helland AS
Helland
8226 Straumen
Eiendom/Maskiner Telefon:
947 82 130
Daglig leder:
Ole Helland
Salten Entreprenør & Eiendom AS
Joveien 9
8226 Straumen
Entreprenør

Telefon:
91618940
E-post:
post@saltenee.no
www.saltenee.no

Daglig leder:
Johnny Mathisen

     
Straumen Industribygg AS
Trollbukta
8226 Straumen
Kommunalt aksjeselskap Telefon:
75 68 50 00
Daglig leder:
 
Engan Forretningsbygg
Engan
8264 Engan
Eiendom Telefon:
75 69 57 72
Daglig leder:
Ottar Pedersen
Sørfjord Eiendom
Myraveien
8226 Straumen
Eiendom Telefon:
412 52 804
Daglig leder:
Cato Sørgård
E-post:
cato.sorgard@sorfoldnett.no
Skogbruk:
Salten Skogservice AS
Elgveien 5A
8226 Straumen
Skogsentreprenør Telefon:
416 33 132
Daglig leder:
Magne Pedersen
E-post:
magne-pe@c2i.net 
www.saltenskogservice.no
Peder-Arne Pedersen
Bonå
8264 Engan
Skogsentreprenør
Maskiner
Telefon:
994 91 020
993 31 357
Daglig leder:
Viggo Pedersen
Peder-Arne Pedersen
E-post:
vspskog@monet.no
Fiske:
Johnsen, Stig
Libergvn. 24
8226 Straumen
Fisker Telefon:
916 87 108
Karlsen, Sigmund
Styrkesnes
8264 Engan
Fisker Telefon:
75 69 60 08
M/K Frøkna ANS
Styrkesnes
8264 Engan
Fiske Telefon:
977 02 585
Daglig leder:
Jonny/Kjell-Terje Sevaldsen
 
Pedersen, Rolf Sigmund
Megården
8226 Straumen
Fisker Telefon:
75 69 66 14
Nyvoll, Fritz
Styrkesnes
8264 Engan
Fisker Telefon:
916 26 561
Nyvoll, Ottar
Styrkesnes
8264 Engan
Fisker Telefon:
415 51 526
Storåker, Willy
Styrkesnes
8264 Engan
Fisker Telefon:
975 74 027
Vassvik, Odd
Vassvik
8220 Røsvik
Fisker Telefon:
977 80 535
Vassvik, Viggo
Vassvik
8220 Røsvik
Fisker Telefon:
977 02 509
Møbelsnekker:
Alva Form v/ Geir Anders Berg

8266 Mørsvikbotn
  Telefon:
91545343
Daglig leder:
Geir Anders Berg
 
Helse/Velvære:
Heidi's Hårservice
Sentrum
8226 Straumen
Frisør Telefon:
75 69 74 70
Daglig leder:
Heidi Skog Hansen
E-post:
heidi-sh@online.no
Ingrid's Fot- og Kroppsterapi
Sentrum
8226 Straumen
Fot- og aromaterapi Telefon:
930 37 271
Daglig leder:
Ingrid Myhre
Min frisør
Sentrum
8226 Straumen
Frisør Telefon:
959 16 250
Daglig leder:
Iren Pedersen
Kunst og kultur:
Rabarbra

8266 Mørsvikbotn
Ilustrasjon
grafisk design
Telefon:
454 24 663
Daglig leder:
Sissel Horndal
E-post:
rabarbra@gmail.com 
www.horndal.no