Stig Elvebakk

Hovedverneombud Stig Elvebakk er leder i arbeidsmiljøutvalget 2017-2018.

Arbeidsmiljøutvalget består av følgende representater:

  • Leder: Stig Elvebakk, arbeidstakerrepresentant som Hovedverneombud
  • Medlem: Lisbeth Bernhardsen, administrativ representant
  • Medlem: Gunn Ellingsen, administrativ representant
  • Medlem: Kurt Peder Hjelvik, administrativ representant
  • Medlem. Katrin Elvebakk, arbeidstakerrepresentant for Fagforbundet
  • Medlem: Tor Eggesvik, arbeidstakerrepresentant for Utdanningsforbundet
  • En representant fra Stamina Helse (bedriftshelsetjeneste), uten stemmerett.
  • Leder er valgt for ett år, øvrige medlemmer for 2 år. Valgene ble foretatt 26.01.2017.

Gunn Ellingsen er sekretær for utvalget.

Ledervervet alternerer mellom arbeidstakerrepresentant og arbeidsgiverrepresentant.