Åpent hagelagsmøte

Tema. Nyttevekster for våre forhold, foredrag v/ Borghild Wingan.

Arr.: Indre Salten hagelag.

: Aktivitetshuset Bakeriet
Tid: torsdag 15. mars 18:00